Põllumaa Müük


Läbi pikkade tegutsemisaastate jooksul on meile jäänud põllumaid, mida me täna erinevatel põhjustel soovime kohalikele müüa. Enamus põllumaid on lahku mõõdetud metsamaast, aga on ka selliseid kinnistuid, mis vajavad täiendavalt maamõõtmist. Põllumaad, millel on kehtivad rendilepingud, pakume eelisostuõigusena rentnikule.


Juhul, kui hetkel ei ole võimalik soetada põllumaad, siis ühe võimalusena pakume sõlmida tähtajatu rendilepingu. Põllumaade rendihinnad on mõistlikud, olenevalt kinnistust, ca 100 eur/hektar.

põllumaa müük, müüa põllukinnistu